•De algemene voorwaarden


Nijmeegs Jopie Escharen behoud zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Nijmeegs Jopie Escharen zal artikelen slechts leveren nadat de klant het gehele bedrag inclusief de verzendkosten d.m.v. vooruitbetaling aan Nijmeegs Jopie Escharen heeft verricht.

Alle bestellingen die gedaan worden zullen middels een e-mail bevestigd worden door Nijmeegs Jopie Escharen op het door de aankoper opgeven e-mail adres.

Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De koop is pas definitief als er 7 werkdagen na ontvangst van het product zijn verstreken.

De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren (aanbiedingen en speciale bestellingen uitgezonderd). De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.


De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant.

Het al door de klant betaalde bedrag zal door Nijmeegs Jopie Escharen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetaald worden, excl. de verzendkosten

De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de vervoerder.

Het bewijs dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, moet door de koper worden aangetoond. Nijmeegs Jopie Escharen accepteert in dat opzicht een door de TNT Post afgestempelde vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Nijmeegs Jopie Escharen aangegeven wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn.

Nijmeegs Jopie Escharen zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen met de meeste spoed, doch tenminste binnen 14 dagen uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 3 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Een bewijs van betaling wordt samen met het bestelde product opgestuurd naar de klant. Dit is tevens betaalbewijs en garantiebewijs.

Wanneer de klant een geplaatste bestelling niet binnen 7 dagen heeft betaald zal de bestelling geannuleerd worden.

Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, te worden betaald. Artikelen worden pas geleverd na betaling.

Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.

Bestellingen die afgehaald worden in onze winkel in Escharen worden maximaal 7 dagen apart gehouden worden. (uitgezonderd wanneer de klant tijdig contact opneemt via de mail)

Reeds betaalde bedragen, voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd op grond van door Nijmeegs Jopie Escharen gestelde voorwaarden, zullen worden terugbetaald. De verzendkosten worden niet vergoed.

Terugbetaling zal geschieden binnen 7 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.

Voor de gevolgen van typ en/of programmeer of programmafouten op de internetsite of in schriftelijke correspondentie, kan Nijmeegs Jopie Escharen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Nijmeegs Jopie Escharen is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met deze verkoopvoorwaarden.

Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.